Privacy statement TindlDe Privacy statement Tindl kunt u ook downloaden in Adobe PDF formaat. U heeft hiervoor het programma Adobe Reader nodig.Privacy statement Tindl

Versie geldig vanaf: 10 mei 2016Algemeen

Uw privacy is van groot belang voor Tindl. Daarom hanteert Tindl het volgende privacy statement zodat duidelijk is welke en op welke manier uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door gebruik te maken van de diensten van Tindl verklaart u bekend en akkoord te zijn gegaan met dit privacy statement en de algemene voorwaarden van Tindl.

Persoonsgegevens

Om (effectief) gebruik te maken van de diensten van Tindl dient u informatie en persoonsgegevens te publiceren. Tindl informeert u door middel van dit privacy statement over hoe Tindl deze gegevens opslaat en verwerkt en met welke doeleinden dit gebeurt.

Verplichte persoonsgegevens

Verplichte persoonsgegevens die u dient op te geven voor het gebruik van Tindl zijn:

  • Een gebruikersnaam;
  • Uw locatie;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw geboortedatum;

Deze informatie slaat Tindl op wanneer u de diensten van Tindl gebruikt.

Aanvullende persoonsgegevens

Naast de verplichte persoonsgegevens kunt u ook facultatief aanvullende persoonsgegevens via uw Profiel opgeven. Deze aanvullende persoonsgegevens betreffen bijvoorbeeld uw ras, godsdienst, lichaamsbouw of een foto.

Alle informatie die u invult via uw Profiel worden publiek gemaakt en zijn zodoende inzichtelijk voor alle bezoekers van de Website van Tindl. U dient derhalve rekening te houden met welke informatie u publiceert via uw Profiel.

Berichtuitwisseling

Alle berichten die uw via Tindl verstuurt naar andere Gebruikers worden opgeslagen op de servers van Tindl. Tindl zal deze berichtenuitwisseling niet inzichtelijk maken, tenzij Tindl daartoe op grond van een wettelijke bepaling toe wordt verplicht.

Nieuwsbrieven en reclame

Tindl zal het door u opgegeven e-mailadres gebruiken om nieuwsbrieven van Tindl naartoe te zenden. Ook kan Tindl het opgegeven e-mailadres gebruiken om reclameboodschappen van niet aan Tindl gelieerde (commerciële) partijen te verzenden, teneinde de kosten voor het gebruik van de door Tindl geëxploiteerde website te dekken. Tindl probeert bij het selecteren van deze partijen zoveel mogelijk bij uw persoonlijke interesse aan te sluiten. Indien u op enig moment geen nieuwsbrief en/of reclame wenst te ontvangen, kunt u dit onder uw profielinstellingen wijzigen.

Aanvullende informatie

Tindl verzamelt aanvullende informatie over uw gebruik van de Website. Uw IP-adres, besturingssysteem en dergelijke worden geregistreerd. Hiermee verkrijgt Tindl inzicht in het gebruik van de diensten en hoe deze verbeterd kan worden.

Doeleinden

Tindl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

  • De dienstverlening te verzorgen;
  • Om u te informeren over (nieuwe) dienstverlening;
  • Om u te voorzien van passende advertenties via de Website en e-mail;
  • De dienstverlening te verbeteren;
  • Fraude en misbruik tegen te gaan;
  • Uw persoonsgegevens aan derden te geven indien daar een wettelijke plicht toe ontstaat.

Beveiliging

Tindl stelt alles in het werk om verzamelde persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Opgeslagen persoonsgegevens worden adequaat beveiligd, zover de stand der techniek dit mogelijk maakt.

Wijziging & inzage

Tindl is gerechtigd om te allen tijden wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. Indien Tindl overgaat tot wijziging van het privacy statement zal u daarover geïnformeerd worden via de Website.

heeft te allen tijden recht om inzage te vragen in de over u verzamelde persoonsgegevens. Indien u een dergelijke verzoek kenbaar maakt, zal Tindl binnen 4 weken voldoen aan uw verzoek.

Toepasselijk recht & overige

Eventuele juridische geschillen die ontstaan als gevolg van dit privacy statement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter onder toepasselijkheid van de Nederlandse wet.

Indien Tindl overgaat op een derde partij of dat Tindl fuseert met een derde partij, mogen uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan deze partij. Deze partij verkrijgt daarmee het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken zoals overeengekomen is in dit privacy statement.

Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft aangaande het gebruik van uw persoonsgegevens, dient u deze via een e-mailbericht aan Tindl (info@tindl.nl) kenbaar te maken.