Bernard73 (46) uit Hoogeveen, Drenthe, Nederland

Bernard73 wil ook jouw profiel beoordelen

Bernard73 heeft aangegeven te willen weten hoe oud je bent en waar je vandaan komt.